.:. تماس با ما
اين سامانه براي ارزیابی علمی و امتیاز دهی اختراع شما طراحي شده است ديدگاه هاي شما در مورد سامانه مي تواند ما را در انجام هر چه بهتر اين امر ياري کند. نظرات و انتقادات و پيشنهادات شما گامي موثر در جهت افزايش راندمان این سامانه خواهد بود. لطفا با ما تماس گرفته و نظرات خود را در مورد جنبه هاي مختلف سامانه با ما در ميان بگذاريد.
توجه: نشانی های مندرج فقط برای ارسال دیدگاه، نظر و پیشنهاد شما است. لطفاً نامه ها، درخواست ها و ... را به آنها ارسال نفرمایید.
  • تلفن:(از ساعت 9-10 شنبه تا چهارشنبه)   56276628-021
  • راهنمایی متقاضیان   moteghazi@inexam.ir
  • راهنمایی داوران   davar@inexam.ir
  • راهنمایی در مورد نحوه حمایتهای بنیاد ملی نخبگان   invention@inexam.ir